Här kan du följa arbetet med utveckling av teknikämnet i Norrköpings kommun.Det kan vara information om utbildningar och kurser, lektionstips och andra saker som rör teknikämnet. Vi vänder oss till för-, grund- och gymnasieskola. Vill du dela med dig av något som ni gör i tekniken på din skola eller förskola, så skicka ett mail till charlotta.nordlof@norrkoping.se och hör också gärna av dig med tips på vad du vill läsa om på den här sidan.

Ett tips är att prenumenera på inlägg i den här bloggen (fyll i din mailadress i fältet här nedanför till höger) så får du ett mail varje gång det kommer ny information här på sidan.

fredag 19 januari 2018

Femöresbron - att undervisa i Teknik utifrån nyheter och aktuella händelser

Idag kan vi Norrköpingsbor läsa i de lokala tidningarna att ett beslut är fattat när det gäller Femöresbron. Tekniska nämnden beslutade igår (torsdag 18/1) att en ny bro ska byggas, och den nya bron ska likna den gamla.Femöresbron har engagerat och väckt känslor. Via tidningarnas artiklar kan man följa hur diskussionerna gått, till exempel här: Detta har hänt Norrköpings tidningar

I inledningen till kursplanen i teknik för grundskolan kan vi läsa att: I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik.

Beslutet om Femöresbron handlar just om meningen ovan! Så varför inte använda den aktuella samhällsfrågan om Femöresbron som en del av teknikundervisningen? Genom att jobba med denna fråga så kan eleverna träna på förmåga nr 4; värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Låt eleverna fundera på vad personerna i tekniska nämnden har fått ta hänsyn till när de fattat sitt beslut. Ett bra sätt att ta reda på det är att läsa tidningsartiklar. Handlar det bara om ekonomi? Människors känslor? Historiskt värde? Säkerhet?
Fundera vidare på vilket Femöresbrons funktion och syfte är. Varför ska den finnas? för att transportera människor över strömmen? Finns det fler funktioner/syften?
Varför behövde bron bytas ut eller renoveras? Vilka material var den gjord av? Hur påverkas materialen av tidens gång?

Inte Femöresbron, men väl en annan omtalad bro över Strömmen i Norrköping.
Foto: Charlotta Nordlöf

Man kan också arbeta med femöresbron ur ett historiskt perspektiv. Varför heter den femöresbron? Varför byggdes den? När byggdes den? Hur levde Norrköpingsborna då?

Att jobba med broar är ett vanligt tema i svenska skolor. i många klassrum byggs det broar av olika material. Historien om femöresbron och de frågor och känslor den väckt i dagens Norrköping kan vara ett sätt att fördjupa ett brotema. Skolinspektionen skriver i sin rapport "Teknik - gör det osynliga synligt" att det inte är ovanligt att teknikundervisningen tenderar att bestå av "oreflekterat görande", alltså att vi låter eleverna göra praktiska uppgifter utan att diskutera, värdera och analysera det vi gör och utan att koppla den praktiska uppgiften till omvärlden.

Broar är ett spännande område i teknikundervisningen och jag hoppas dessa tankar kring Femöresbron fått dig inspirerad till att utveckla det sätt du brukar undervisa om broar!
fredag 12 januari 2018

Teknikuppdragen NTA - kompetensutveckling

Behöver du inspiration till din teknikundervisning åk 4‐6? Välkommen till kontinuerlig kompetensutveckling med tekniken i fokus med utgångspunkt i Lgr 11. Teknikuppdragen är tillägg till befintliga NTA‐teman. Uppdragen går att arbeta med i anslutning till de ursprungliga temana, men även som fristående uppdrag.

Klicka på bilden nedan för mer info

Läs mer om NTA, teman och teknikuppdrag på hemsidan www.ntaskolutveckling.se.

onsdag 10 januari 2018

Gott nytt teknikår!

Nytt år, vilket också ofta betyder förändring och nya möjligheter.  2018 kommer medföra två förändringar för teknikämnet i grundskolan. 

1. Förändringar i kursplanen. Det har nog knappast undgått någon att förändringar i grundskolans läroplan förändras med nya skrivningar om digitalisering. Det gäller även teknikämnet där kursplanen kommer få några nya skrivningar gällande digitalisering och programmering, som kommer gälla från 1/7 2018. https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/styrdokument

2. Förändringar i timplanen. Från och med 1/7 kommer också timplanen för grundskolan att förändras. Det innebär att teknikämnet ska ha 200 timmar undervisning under grundskolan. Idag delar teknik, kemi, fysik och biologi på 800 timmar under grundskolans nio år, men efter den 1/7 i år kommer alltså dessa fyra ämnen förfoga över 200 timmar var. På vissa skolor betyder detta kanske inte någon stor förändring, medan andra skolor kommer få tänka om i hur man har lägger ut timmar och undervisningstid. http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/17/171236.PDF

onsdag 3 januari 2018

Kom ihåg att anmäla din klass till Teknikåttan!

Anmälan för Teknikåttan 2018 är öppen, sista dag för anmälan är den 25/1. Detta tävlingsår är det Linköpings universitet som ansvarar för rikstävlingen, och den stora riksfinalen kommer att hållas i Norrköping den 23/5. Teknikåttan är öppen för alla åttor i Sverige. Första steget i tävlingen är att genomföra kvaltävlingen som man gör på sin egen skola, genom att klassen besvarar ett antal frågor.

Teknikåttan är en tävling för elever i årskurs åtta, med syfte att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik. Förutom själva tävlingen så erbjuder Teknikåttan också en resurs för hela grundskolan som kallas för kunskapsnätet, med frågor och quiz samlade på www.kunskapsnatet.nu .


Tävlingsdatum för 2018 att skriva i din kalender:

– Anmälning öppen: 1 sep 2017 – 25 jan 2018
– Kvaltävling: 1 feb – 7 feb 2018
– Regiontävling: 19 april 2018
– Rikstävling: 23 maj 2018

Läs mer på www.teknikattan.se